Köp entré till gym

Villkor för engångsträning

Gymanstalten är ett nyckelgym, och för att ett obemannat gym ska fungera så bygger det på tillit och förtroende för dig som vill träna, vilket innebär att du har ett eget ansvar att följa våra regler. För din och vår säkerhet finns det kameror i entrén samt i gymmet, du måste också vara medveten om våra brandrutiner och var nödutgångarna finns.
Det är absolut förbjudet att släppa in andra obehöriga i lokalen.

Trivselregler
• Bemöter personalen och andra som tränar på ett respektfullt sätt.
Vi har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling.
• I gymmet har vi hela och rena kläder. Vissa är känsliga för dofter, så tänk på att inte ta parfym.
• Fotografera och filma inte andra utan tillåtelse. Ha musik i egna lurar.
• Undviker att släppa tunga vikter i golvet med hänsyn till våra golv och till andra som tränar.
• Torkar av maskiner efter användning och ställer tillbaka redskap på sin plats.
• Hjälper oss att hålla fint genom att slänga ditt skräp i de behållare för återvinning och sopkorgar som finns i lokalen.


Engångsträning till gym - 150 kr


Villkor för engångsträning

Gymanstalten är ett nyckelgym, och för att ett obemannat gym ska fungera så bygger det på tillit och förtroende för dig som vill träna, vilket innebär att du har ett eget ansvar att följa våra regler. För din och vår säkerhet finns det kameror i entrén samt i gymmet, du måste också vara medveten om våra brandrutiner och var nödutgångarna finns.
Det är absolut förbjudet att släppa in andra obehöriga i lokalen.

Trivselregler
• Bemöter personalen och andra som tränar på ett respektfullt sätt.
Vi har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling.
• I gymmet har vi hela och rena kläder. Vissa är känsliga för dofter, så tänk på att inte ta parfym.
• Fotografera och filma inte andra utan tillåtelse. Ha musik i egna lurar.
• Undviker att släppa tunga vikter i golvet med hänsyn till våra golv och till andra som tränar.
• Torkar av maskiner efter användning och ställer tillbaka redskap på sin plats.
• Hjälper oss att hålla fint genom att slänga ditt skräp i de behållare för återvinning och sopkorgar som finns i lokalen.