Registrering

  Jag har läst och godkänner 'Vår integritetspolicy' (se Hjälp-menyn) samt de villkor som specifieras här under "Tillägg"

Tillägg

Allmänna villkor och regler

För att köpa ett träningskort så måste du läsa igenom och godkänna allmänna villkor och regler:

TRÄNINGSKORT
Ditt träningskort på Gymanstalten är personligt och får inte överlåtas. I ditt träningskort ingår fri tillgång till gymmet under öppettiderna. Andra aktiviteter som kurser, event och pass ingår ej.
Från och med det år du fyller 13 år har du möjlighet att träna själv i gymmet. Från det året du fyller 10 får du träna med en vuxen. Du ska ha din förälders eller vårdnadshavares medgivande om du är minderårig, ha befogenhet att ingå ett bindande avtal med Gymanstalten.
Ditt träningskort är personligt. Utlåning av träningskort är inte tillåtet och kan leda till avstängning.
Vi återbetalar inga träningskort eller kurser, men det går bra att överlåta ett träningskort eller kurs till någon annan person. Detta måste meddelas till Gymanstalten.

FÖRSÄKRING
När du tränar hos oss är du olycksfalllsförsäkrad via Svedea. Försäkringen gäller även under din resa direkt till och från träningen.

DITT ANSVAR
Olämpligt uppförande som exempelvis trakasserier, aggressivt beteende eller hot mot såväl medlemmar som personal kan leda till avstängning. Även överträdelse av våra trivselregler, stöld samt doping kan leda till avstängning. Vi har även nolltolerans mot doping, alkohol och droger.

NYCKELGYM
Gymanstalten är ett nyckelgym, som menas att vi har ingen bemanning på plats. För att ett obemannat gym ska fungera så bygger det på tillit och förtroende för dig som vill träna, vilket innebär att du har ett eget ansvar att följa våra regler. Om det mot förmodan uppdagas att du inte följer våra regler och rutiner kring nyckelgym blir ditt träningskort spärrat eller du kan bli avstängd. För din och vår säkerhet finns det kamera i entré samt i gymmet, du måste också vara medveten om våra brandrutiner och var nödutgångarna finns.
Det är absolut förbjudet att släppa in andra obehöriga i lokalen. Om detta skulle hända, riskerar du att bli avstängd på livstid från Gymanstalten. Vi gör kontroller i gymmet för att se om alla har giltiga träningskort.

FRYSA TRÄNINGSKORT
Om du vill frysa ditt träningskort så ska detta göras med intyg. Detta gäller vid skada, sjukdom, graviditets- och/eller förlossningskomplikationer samt vid arbete, studier och militärtjänstgöring på annan ort. Träningskort fryses ej tillbaka i tiden.

Intyget ska innehålla:
• Intyg från vården, namnteckning och namnförtydligande från utfärdaren
• Start- och slutdatum på den period du inte kan använda träningskortet
• Ditt namn och personnummer
Så här går det till: Du mailar till gymanstalten@gmail.com och bifogar ditt intyg.

FOTOGRAFERING & FILMNING
Du som medlem får gärna fotografera/filma dig själv när du träna. Däremot är det inte tillåtet att fota/filma andra som tränar utan deras tillåtelse. Det finns många anledningar till att personer inte vill synas på bild. Fotoförbud i omklädningsrummen.

TRIVSELREGLER
För att alla ska trivas på gymmet behövs din hjälp. Vi vill därför att du:

• Bemöter personalen och andra som tränar på ett respektfullt sätt. Vi har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling.
• I gymmet har vi hela och rena kläder. Vissa är känsliga för dofter, så tänk på att inte ta parfym.
• Fotografera och filma inte andra utan tillåtelse. Ha musik i egna lurar.
• Undviker att släppa tunga vikter i golvet med hänsyn till våra golv och till andra som tränar.
• Torkar av maskiner efter användning och ställer tillbaka redskap på sin plats.
• Hjälper oss att hålla fint genom att slänga ditt skräp i de behållare för återvinning och sopkorgar som finns i lokalen.
• Respekterar öppettiderna. Kl. 23.00 stänger nyckel gymmet och då ska ingen vara kvar i lokalen.
• Respekterar vår skogräns och tar av dig ytterskorna i skorummet.
• Ta gärna med ett hänglås och lägg in dina värdesaker i värdeskåpen i skorummet. Vi ersätter inte förlorade tillhörigheter.

Vi hoppas att du kommer trivas på Gymanstalten och följ gärna oss på sociala medier för att ta del av Gymanstaltens event, kurser och information.